Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Martens Caravans, gevestigd aan Mercuriusweg 32, 6971 GV Brummen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Martens Caravans verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor onze klantenadministratie:
– Voorletter, achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Rijbewijsnummer en geboortedatum

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken voor onze werknemersadministratie:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– ID-bewijs
– Salarisgegevens
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@martenscaravans.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Martens Caravans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en/of diensten aan u te leveren
– Om het kenteken van uw caravan te naam te stellen

Martens Caravans verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Martens Caravans geeft werknemersgegevens door aan boekhouder, pensioenfonds, verzekeringsmaatschappijen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Martens Caravans neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Martens Caravans) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Martens Caravans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:  Klantgegevens: zolang u klant bij ons bent (m.u.v. rijbewijsnummer en geboortedatum: deze worden vernietigd direct na tenaamstelling van het kenteken)
Werknemersgegevens: zolang u bij ons in dienst bent

Delen van persoonsgegevens met derden
Martens Caravans verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

E-mail
U gaat akkoord met elektronische communicatie zodra u zelf elektronisch contact met ons opneemt. U wordt erop geattendeerd dat e-mails onderweg onopgemerkt door anderen kunnen worden gelezen of veranderd. Martens Caravans past software toe die ongewenste e-mails filtert (spamfilter). Door het spamfilter kunnen sommige e-mails afgewezen worden.

Nieuwsbrief
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief. U heeft het recht en de mogelijkheid om zich te allen tijde uit te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiervoor bestaat de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven voor de nieuwsbrief d.m.v. een afmeldlink.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Martens Caravans gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Martens Caravans gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren. Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig. Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen. Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Martens Caravans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@martenscaravans.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Martens Caravans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Martens Caravans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan door midden van tijdige software updates, dagelijkse back-ups, en internet-beveiling programma’s. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Een evt. datalek wordt gedocumenteerd. In geval van ernstig datalek doen we melding de Autoriteit Persoonsgegevens. Indien noodzakelijk wordt het datalek ook gemeld aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van de privacyverklaring-tool van Veiliginternetten.nl en is klaar voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is.